به سایت آسا خوش آمدید.

کمپرسور کریر

Carrier Models 06E - 06D - 5H - 5F

06E Series Carrier Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
انواع کمپرسور های سمی هرماتیک کریر O6E
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )150 15 اسب ( 15HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EM450 15 اسب ( 15HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )250 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA550 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )175 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )265 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )266 25 اسب ( 25HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA565 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )275 30 اسب ( 30HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA575 30 اسب ( 30HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )199 35 اسب ( 35HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EM499 35 اسب ( 35HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )299 40 اسب ( 40HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA599 40 اسب ( 40HP ) شش سیلندر


06D Series Carrier Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
انواع کمپرسور های سمی هرماتیک کریر O6D
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM808 3 اسب ( 3HP ) دو سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM313 5 اسب ( 5HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA818 6.5 اسب ( 6.5HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA824 7.5 اسب ( 7.5HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA328 10 اسب ( 10HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DM86 10 اسب ( 10HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6DA534 15 اسب ( 15HP ) شش سیلندر


5H Series Carrier Open - Drive Compressors
انواع کمپرسور های open type کریر 5H
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H40 40 اسب ( 40HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H46 60 اسب ( 60HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H60 60 اسب ( 60HP ) شش سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H66 75 اسب ( 75HP ) شش سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H80 75 اسب ( 75HP ) هشت سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H86 100 اسب ( 100HP ) هشت سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H125 125 اسب ( 125HP ) دوازده سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H150 150 اسب ( 150HP ) دوازده سیلندر


5F Series Carrier Open - Drive Compressors
انواع کمپرسور های open type کریر 05F
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F20 10 اسب ( 10HP ) دو سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F30 15 اسب ( 15HP ) سه سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F40 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F60 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر


Notice: Use of undefined constant l - assumed 'l' in /home2/shopasa/public_html/modules/mod_daily_banner/tmpl/default.php on line 43
Image On This Sunday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران