به سایت آسا خوش آمدید.

 
Bitzer Two Stage Compressors

انواع کمپرسورهای دو مرحله ای بیتزر

کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S4G – 12.2 12 اسب ( 12HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6J – 16.2 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6H – 20.2 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G- 25 .2 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F – 30.2 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6G –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر مدل S6F –2 OPEN-TYPE 30-40 اسب ( 30-40HP )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران