به سایت آسا خوش آمدید.


 
5H Series Carrier Open - Drive Compressors
انواع کمپرسور های open type کریر 5H

کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H40 40 اسب ( 40HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H46 60 اسب ( 60HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H60 60 اسب ( 60HP ) شش سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H66 75 اسب ( 75HP ) شش سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H80 75 اسب ( 75HP ) هشت سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H86 100 اسب ( 100HP ) هشت سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H125 125 اسب ( 125HP ) دوازده سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5H150 150 اسب ( 150HP ) دوازده سیلندر5F Series Carrier Open - Drive Compressors

Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران