به سایت آسا خوش آمدید.


 

DEMAND COOLING Series DWM Copeland Compressors
DWM Copeland DEMAND COOLING Compressors


کمپرسور دی مند کولینگ دی وی ام کوپلند مدل D3DC 750 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور دی مند کولینگ دی وی ام کوپلند مدل D3DS 1000 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور دی مند کولینگ دی وی ام کوپلند مدل D4DL 1500 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور دی مند کولینگ دی وی ام کوپلند مدل D4DT 2200 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور دی مند کولینگ دی وی ام کوپلند مدل D6DT 3000/3200 30 اسب ( 30HP )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران