به سایت آسا خوش آمدید.

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری NTZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 068 1 فاز ( 2 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 068 3 فاز ( 2 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 108 3 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 136 3 فاز ( 4 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 215 3 فاز ( 7.5 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل NTZ 271 3 فاز ( 10 HP )
Image On This Saturday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران